mesh and lace

Съвсем като на филм беше. Стоях, облегната на мост. Реката под краката ми почти не се движеше. Някой отстрани каза Чакам нивото ѝ да се вдигне, че да си топна краката. Засмях се. Една цигара догаряше в лявата ми ръка. Ти дойде, пуснал How Soon Is Now, с едно полско цвете в ръка и го забоде в косата ми.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s