„Е, какво ще правиш във вас?”

Този пост е за хората, с които просто не ти се тръгва.

И за хората, които просто не искат да си тръгваш.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s