желания на пауза

Искам да сме двамата, пред нас – дълъг, равен път с красиви гледки. Даже може и без маршрут. Само аз, ти и хоризонтът.

И музиката, разбира се.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s