Да

Не

не плаче пред хората
не се оплаква
не мълчи на масата
не говори за себе си
не припада и
не вика бърза помощ
не отива на психоаналитик
не реже вените си
не се драматизира
не престава да работи
не потъва в алкохол
не се поддава на отчаяние
не имитира щастие
не се смее изкуствено
не премълчава нарочно
не изпитва агресия
не изпитва жал
не отказва цигарите
не променя себе си
не си взима отпуска
не тръгва на стоп
не ражда изкуствена самота
не се обгражда с хора
не прописва стихове
не слуша различно музика
не си води дневник
не спира с четенето
не престава да се люби
не губи удоволствие
не се отказва от насладата
не пропуска радостта
не залоства смеха си
не изпитва желание да се махне
не бяга
не говори за себе си
не мълчи на масата
не се оплаква

просто понякога
усеща непреодолимо желание
да изчезне в шепите си

(Емауил А. Видински)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s