But the Crown must win. Must always win.

And while you mourn your father, you must also mourn someone else: Elizabeth Mountbatten. For she has now been replaced by another person: Elizabeth Regina. The two Elizabeths will frequently be in conflict with one another. The fact is… the Crown must win. Must ALWAYS win.

//

Не че се мисля за кралица, разбира се, просто този цитат ми е в главата от дни. Мисля, че е съотносим към борбите на всеки от нас (и добре допълва предния ми пост с I against I).

i’m subtle like a lion’s cage

Чудя се дали склонността ми да се връщам назад и да преговарям миналото не напомня малко на обсесивното ми желание да се върна да проверя, че съм заключила вратата. Никога не ми се е случвало да забравя, но все пак се съмнявам и изпитвам непреодолима нужда да се уверя, отново и отново, че нещата са такива, каквито мисля, че са.

Но за вратата съм сигурна по начин, по който не съм за други неща.