i’m subtle like a lion’s cage

Чудя се дали склонността ми да се връщам назад и да преговарям миналото не напомня малко на обсесивното ми желание да се върна да проверя, че съм заключила вратата. Никога не ми се е случвало да забравя, но все пак се съмнявам и изпитвам непреодолима нужда да се уверя, отново и отново, че нещата са такива, каквито мисля, че са.

Но за вратата съм сигурна по начин, по който не съм за други неща.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s