food for thought

1) Parasite – страхотен! Сега искам да ида и в Корея.

Image may contain: 3 people, text

2) Чуден откъс от семинарите на Богдан Богданов. Ето един цитат.

Текстът винаги има температура, която се сменя, особено хубавият текст. (…) Защо не направите нещо такова тогава, когато участвате във важен разговор с някой ваш близък, с който разрешавате някакъв проблем. Той казва: „Трябва да говорим“. Примерно, някой, влюбен във вас, иска да разговаряте за вашите отношения. Това е много чест разговор в младата възраст. И вие не искате, обаче казвате: „Добре, хайде, като искаш, да разговаряме“. И почва разговорът. В този разговор има пасажи с различно напрежение. Разговорът може да протече така, че фактически за онова основно нещо, за което трябва да говорите – за отношенията си, за него да не говорите. Повечето разговори са такива: поставят някаква тема, но на темата не се обръща никакво внимание, защото отношенията чрез разни други неща се показват косвено, а за самите отношения не става дума. Разговорът може да бъде обаче много добър и за двете страни. Едната страна се радва, че за отношенията не е станало дума, а другата страна е изразила отношението си, и като че ли отношенията, за които искахме да говорим, се разрешиха в промяната на настроението, защото всъщност е важно да се промени настроението.

3) „Пътеводител на галактическия стопаджия“! Защото днес трябваше да преведа 1 страница от нея, която ми отне часове,  разбира се, и през няколко минути избухвах в смях. А смехът е мой основен приоритет!

4) Много хубаво интервю с проф. Шурбанов.

5) Иван Динков, когото допреди седмица не бях чела. Голям пропуск.