I am the resurrection

Сънувах гаден сън, в който трябваше да умра, за да живее някой друг. Въпреки че насън осъзнавах колко е сериозно това, мислех за съвсем други неща и исках просто да ме оставят на спокойствие да отговоря на едно съобщение, което естествено, в момента, в който се събудих, знаех, че изобщо не съм получавала.