I am the resurrection

Сънувах гаден сън, в който трябваше да умра, за да живее някой друг. Въпреки че насън осъзнавах колко е сериозно това, мислех за съвсем други неща и исках просто да ме оставят на спокойствие да отговоря на едно съобщение, което естествено, в момента, в който се събудих, знаех, че изобщо не съм получавала.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s