like O, like H

Пожелавам си просто да спра да правя нещата вместо другите хора.

Но и да приема сценария, в който те така и не правят тези неща.