chat heads active

12:04 (АЗ) мечта ми е да съм ина григорова през 90-те
12:04 (АЗ) уви, съм само габриела през 20-те
12:05 (ТИ) стоте часа ги издава на 24
12:05 (АЗ) ако бяхме добри поети, щяхме да сме написали най-добрите си стихотворения вече
12:06 (ТИ) ако бяхме добри поети, вече щяхме да сме мъртви