home alone & dancing

Сама съм вкъщи за поне 24 часа, което значи, че мога да си пусна музика на колони, без да се притеснявам. И ви поздравявам с това, защото е супер нахъсващо, момичешко и свободно парче:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s