chat heads active, vol. 3

щастлив съм за тебе, не знам дали си го искала или си си го представяла през всичкото време, едва ли ще те удовлетвори (поне не задълго и не напълно)

но аз си знаех отдавна

че ще ти се случи

/