chat heads active, vol. 3

щастлив съм за тебе, не знам дали си го искала или си си го представяла през всичкото време, едва ли ще те удовлетвори (поне не задълго и не напълно)

но аз си знаех отдавна

че ще ти се случи

/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s