Жената днес

Както е казал поетът, ако обичате интервю:

https://literaturnirazgovori.com/interviews/2020/11/24/13-59-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE.html?fbclid=IwAR0bZC3FKVVTsoSuvg1gfYgXa9yBV3QqnezQVamhMXJxpm_5lduegb_rTSU