Един-единствен слънчев лъч пробива мрака и смога в три часа следобед през декември. Още малко тъмнина, казвам си, и денят ще започне да се удължава. Още малко тъмнина, казвам, и така цял живот.