Един-единствен слънчев лъч пробива мрака и смога в три часа следобед през декември. Още малко тъмнина, казвам си, и денят ще започне да се удължава. Още малко тъмнина, казвам, и така цял живот.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s