116 songs ago

Разбира се, носталгията
може да е съвсем закономерна.
Но това, че нещо е човешко,
отдавна не го прави по-лесно за преглъщане.
Напълно е възможно всичко да е същото
и даже по-добро сега, когато
на теория имам всичко. Или почти всичко.
Може само да си мисля, че тревогата става по-умела,
по-мащабна, по-начесто, по-нагъсто.
Няма кой да реши това уравнение и няма кой да подскаже
дали миналото е пуста земя,
или наистина е било по-добре в някакво далечно преди.
Това неравенство е винаги вярно просто защото
няма доказателства за теоремата на съмнението ми
и няма ключ в края на книгата,
която като нищо ще пиша цял живот.
Едър страх се рони от мен –
да позная пътя обратно,
в случай че се откажа да търся отговора
в края на пътя,
който така или иначе не съществува.