Няма месено и обесено,

казва баба ми, тоест няма нищо перфектно. Може би е права, но днешният ден беше близо до съвършен. Бих казала съвсем искрено, най-хубавият ми рожден ден досега. Нищо не беше планирано, нищо не беше очаквано, но всичко беше точно както трябва.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s