– Тревожа се, че може би е прекалено късно.

– Някои неща в живота е добре, може би дори трябва, да се случват по-късно.