Тези спомени са само картички. Делнична въздишка, докато си пия кафето и проверявам какво се е случвало. После излизам офлайн. Денят ме поглъща и коя съм била, къде съм била, остава на заден план.

В днешния ден има място само за днешния ден.