Тези спомени са само картички. Делнична въздишка, докато си пия кафето и проверявам какво се е случвало. После излизам офлайн. Денят ме поглъща и коя съм била, къде съм била, остава на заден план.

В днешния ден има място само за днешния ден.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s