Ахинора, Иван Милев

Покрай един разговор за старобългарски имена открих името Ахинора и оттогава се чувствам запленена от него. А сега – и от картината.

2 thoughts on “Ахинора, Иван Милев

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s