Сънувах, че се обръщам към теб с желанието да ти кажа нещо, но не успявам. Ти ме предразположи, но въпреки това ти споделих единствено че ме е яд, че косата ми се е накъдрила.

Днес, докато стигнем на работа, всички подгизнахме. После, естествено, дъждът спря. Когато се погледнах в огледалото, видях една нежна, но категорична къдрица.