Да, казвам, не ми е безразлично. Не искам да бъда забравена.

Никой не иска да бъде забравен, казваш ти. Независимо със или без книга.