Да, казвам, не ми е безразлично. Не искам да бъда забравена.

Никой не иска да бъде забравен, казваш ти. Независимо със или без книга.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s