Понякога е и това

Следобед, три часът. Офисът е полупразен. Мъртво време. Толкова е тихо, както на язовира край Огняново. Накъдето и да се обърнеш – тишина. Водата е почти замръзнала. Мога да постоя тук задълго, но все пак тръгвам. Мъчително, с нежелание, и все пак някак припряно.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s