Когато започна да си задавам въпроси, чиито отговори са ми ясни, светва лампичка. Не си вярвам, нямам си доверие.

Прегръщам бебето в себе си и му казвам Ето: шанс да опиташ другояче.