Когато започна да си задавам въпроси, чиито отговори са ми ясни, светва лампичка. Не си вярвам, нямам си доверие.

Прегръщам бебето в себе си и му казвам Ето: шанс да опиташ другояче.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s