Преди да съм я видял
Португалия е гальовна
Португалия е оранжева
Понякога колорадски бръмбар
Португалия е портокалова
Португалия е коркова та
па в гърлото на Европа
Португалия е залез залезваща
Португалия е запад западаща
Портокалия Португалова

(Георги Господинов)

Знам, че е рано. Просто си мечтая.