асоциации

I saw my life branching out before me like the green fig tree in the story. From the tip of every branch, like a fat purple fig, a wonderful future beckoned and winked. One fig was a husband and a happy home and children, and another fig was a famous poet and another fig was a brilliant professor, and another fig was Ee Gee, the amazing editor, and another fig was Europe and Africa and South America, and another fig was Constantin and Socrates and Attila and a pack of other lovers with queer names and offbeat professions, and another fig was an Olympic lady crew champion, and beyond and above these figs were many more figs I couldn’t quite make out. I saw myself sitting in the crotch of this fig tree, starving to death, just because I couldn’t make up my mind which of the figs I would choose. I wanted each and every one of them, but choosing one meant losing all the rest, and, as I sat there, unable to decide, the figs began to wrinkle and go black, and, one by one, they plopped to the ground at my feet.

Sylvia Plath

ghost story No.2

пак от графата стари, но (май) заслужили виртуален живот

сякаш
нощта е разлистила София
събужда ме цветен водовъртеж
и въздухът мирише на мед
улиците тръпнат в очакване
на ежегодната венчавка
между пролет и град
а аз
вървя по розови облачета
почти изпадам в безтегловност
и влюбвам се безмилостно
но не защото си наблизо
някак си разливам се
(веднъж щом стане пролет)
най-безцеремонно по паважа
и крачките ми натежават
и искам да ти кажа нещо важно
но, както казах, се разливам
припадам, без да знам кого убивам

реминисценция с вапцаров /keeping my hand in/

когато идвам при теб сутринта

и кафето разсънва горчиво

знай, безплътна, със чаша в ръка

ще изричам само твоето име

мойта малка и крехка ръка

ще се вкопчи със бяс във съня ти;

ще опитам – макар и една –

дребна нишка от него да сбъдна

ще я впримча наред с песента

дето своя безгласно наричаме

всяка вечер безсмъртна е тя

всяка сутрин се стапя в обичане

и какво, и какво от това

че със звуците само те имам

още малко ще постоя

после ставам и си отивам

Уравнение

не искам много от тебе
само процепите в съзнанието ти
дори когато граничат с екстремуми
глобалният ти минимум 
и корен от най-голямата ти стойност

искам те с всяка
твоя блокова матрица
но си безброй вариации и
дефиниции
хиперкомплексно число, с коефициент

с теб прилагам теория на игрите
теория на вероятностите
теория на полетата (сега топката е в моето)
теория на хаоса
за теория на пръстените е рано

искам те
тогава и само тогава, когато
си моя точка на сгъстяване
ъглополовяща на хармоничния ми ред
или формула, спирала

искам те, ала съм само
трансцендентно число, променлива
случайна величина
размито/празно множество
нулев елемент

искам да чертая
аналитична геометрия по тебе
но това е само вероятност
възможна при определен градус
и под конкретен ъгъл

не питай колко материал събирах, за да те побера във функция
оказа се, че истина, лъжа и свобода
също са математически понятия

от нулата

Ти си само фон

етична азбука

пропускам буквата ти

мразя я

подминавам я с пренебрежение

завъртам краищата й, така че да напомня на друго

драскам я, ако я видя

псувам я понякога

така, както само буква може да се псува

канонично

и

последователно

Ти си само фон

етична азбука

колко тъпа съм била

да мисля, че  с теб

е започвал светът

камо ли свършвал

пък ти си бил само една

микроскопичност

среда

която всички подминават

не я искат не им трябва

напомня им

но я забравят.