Псевдо поезия, АНАТЕМА!

по повод безгранично тъпата “поезия”, римите тип сочно/точно или как не искам да пиша за ежедневието и да се опитвам да го превърна в поезия, разправям на майка ми:

“Еми, все едно да напиша:

станах сутринта
преместих датата на календара
и осъзнах
че денят вече не е същият”

майка ми се включва:

“сложих кафеварката на котлона..”

аз:

“кафето изкипя”

майка ми:

“отворих шкафа, съборих чашата с вино
виното се изля в супата
няма нищо за ядене
няма вино
няма супа”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s