So while I’m still healin’..

Ако алармата ми звънне в 8 тази сутрин и можех да се обърна и да те прегърна, докато някъде по света е било още 7, на друго място 6, 5, 4, 3, 2 през нощта…
И съм те прегръщала във всички тези часове, и през цялото време на света…
Ще се успокоя от паниката, че сме проспали още една нощ без да се прегърнем.
Някъде, в някакво друго време, в друг часови пояс, някога, сме били заедно.
И нищо не сме изгубили.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s