damage is done

като форматиран параграф в word
се предавам на промяната
окръглят ме зачервяват ме
прилагат ми нови стилове
други настройки на текста
отказвате или приемате
питат промените
ами приемам разбира се
приемам без опция undo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s