Anne Sexton, Courage

she started smoking poetry

Кураж

Виждаме го в дребните неща.

Първата стъпка на детето,
величава като земетресение.

Първият път, в който караш колело
и се претърколиш на тротоара.

Първото ошамарване, когато сърцето ти
се отправя на път съвсем самò.

Когато те наричаха лигла
или бедна, или дебеланка, или луда
и така те превръщаха в извънземно,
ти пи киселината им
и прикри станалото.

По-нататък,
ако си се сблъскала със смъртта на бомби и куршуми,
не си развявала знаме,
само шапката си, с която
си прикрила сърцето си.

Не помилва слабостта в себе си,
макар тя да си беше там.

Куражът ти бе малък въглен,
който преглъщаше отново и отново.

Ако приятел те е спасил
и погубил себе си в деянието,
тук не става дума за кураж,
а за любов; проста като пяна за бръснене.

По-нататък,
ако си преживяла голямо отчаяние,
си го преживяла сама,
от пожара ти е дошла сила
да отместиш отломките на сърцето…

View original post 90 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s