1х1

Един по един
изпраща лошите навици до поискване;
после дълго чака отговор и методично се рита
под масата, че много хубаво не е на хубаво
и си поисква пушека, егоцентризма:
някои дребни удоволствия на това да си
абсолютно непотребен.

Една по една
размесва всичките си лудости,
тази херменевтика на изкушението,
но следи новините за инциденти и
закусва с остатъци от звезди:
някои дребни удоволствия на това да си
абсолютно ирационален.

Едно по едно
заобикаля всичките си препятствия,
играе с тях на дама, но пази обувките си чисти;
понякога пие чай, разбягва тълпите,
разлиства чадър, бърза за никъде:
някои дребни удоволствия от това да си
абсолютно предвидим.

Едни по едни
оставаме сами по подразбиране;
мечтаем някакви къси съединения и
електрически аварии; мисълта
да угаснем за малко съблазнява:
някои дребни удоволствия на това да си
абсолютно инкогнито.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s